Donotationer i 2023

Der skal lyde en stor tak til fonde, legater, virksomheder mv., der har støtte vores sociale arbejde i 2023 og muliggjort,
 at vi har kunnet gennemføre vores sociale arbejde med at arrangere netværksferier for socialt udsatte børn og unge, samt deres forældre i skolernes sommerferie, såvel som i opfølgende forløb.
Uden jeres støtte havde dette ikke været muligt.
Vi har i fællesskab gjort en forskel og været med til at støtte op om at give familierne et afbræk fra en svær hverdag, gode oplevelser, samvær og nærvær med mulighed for øget trivels.
Vi er taknemmelige for den hjælp, som vores trofaste bidragsydere yder os år efter år, såvel som for nye bidragsydere, der har ønsket at støtte vores vigtige sociale arbejde.
En mindre del af vores arbejde finansieres af støtte fra offentlige puljer.
Tak til jer alle.
Donatorer i 2023:
Albion Fonden
Arbejdsmarkedets Feriefond
Asta og Jul. P. Justesen
Augustinus Fonden Civiling. H.C. Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond
Emil Lorentzens Mindelegat/Fond
Enid Ingemans Fond
Frederik og Emma Kraghs Mindelegat
Giro 413
Hempel Fonden
Hoffmann & Husmans Fond
JaschaFonden
Louis Petersens Legat
Otto og Gerda Bings Mindelegat
Rotary, Skive
Vemmetofte Kloster
$18-midler Faaborg-Midtfyn Kommune
$18-midler Lollands Kommune
$18-midler Skive Kommune
Socialstyrelsens puljemidler
Kontakt os gerne for yderligere oplysninger, om hvordan vi kan indgå i et samarbejde og i fællesskab gøre en forskel.

Henvendelse kan ske til:
Marianne Brøndberg
Tlf.: 50182115
Mail: mariannebroendberg@husmoderferie.dk

Husmoderferies kontooplysninger:
Sydbank Reg.nr.: 6737 Kontonr.: 0000149444
CVR.nr.: 27882013