Nyheder

Den 28/9-2020

Udvalget for Husmoderferie afholder en coronasikker familieferie i uge 42 i Lalandia, ​hvor vi tager alle de coronaforholdsregler, vi kan.

Der har været spurgt ind til, om vi kan til byde forældrene en coronasikker ferie i Lalandia i uge 42, efter Børne-og Undervisningsministeriets sidste anbefaling om, at undgå sociale arrangementer for børn og unge.

Med sociale arrangementer menes der gruppearrangementer for børn og unge.

Udvalget for Husmoderferie afholder familieferie for den enkelte familie og deres børn.

Hver familie får sit eget hus,  som andre familier, der holder ferie i Lalandia.

Til vores aktiviteter i Lalandia centret står vores professionelle medarbejdere klar til at guide vores familier coronasikkert rundt. 

Den enkelte familie kan også ved siden af, vælge at booke sig på Lalandias egne aktiviteter, som også ​lever op til Sundhedstyrelsen retningslinjer om at være coronasikret og forsvarligt at deltage i jfr. oplysninger på Lalandia`s hjemmeside.`

 Det samme vil gøre sig gældende i.f.t. vinterferien og påskeferien, hvor vi også vel gennemferie disse ferieophold ud fra de aktuelle retningslinjer, der er udmeldt fra Sundhedstyrelsen for at sikre dig, dine børn og vore medarbejdere nogle gode dage sammen, og en god ferie for dig og din familie. 

 

På ​Udvalget for Husmoderferies vegne

Leo B. Rasmussen

Aktivitetsleder i Husmoderferie.

Den 1/9-2020

Information til indstillende kommune / krisecenter / sagsbehandler m.v. og til målgruppen af familier.

Coronatiden har medført, at mange familier har haft store udfordringer. Målgruppen er socialt udsatte familier med børn, herunder børn, der er anbragt udenfor hjemmet, som ikke har mulighed for eller overskud til at arrangere et ferieophold. Det kan være familier, som er økonomisk trængte, hvor forældrene er psykisk sårbare, ensomme, mangler overskud eller personlige ressourcer til at varetage forældrerollen eller har et spinkelt netværk. 

Derfor har Socialstyrelsen bevilget økonomiske støtte til COVID-19-ferietilbud. Udvalget for Husmoderferie kan derfor tilbyde eneforsørgere med børn ferietilbud enten i efterårsferien i uge 42/2020, Vinterferien i uge 7/2021 og i påsken i uge 13/2021 for herigennem at give børnene og deres forældre positive oplevelser og øge deres trivsel ovenpå en svær tid med COVID-19 med angst, usikkerhed, og isolation fra omverden.

Gå ind på ansøgnings siden og udfyld ansøgningen:

Ansøgning sendes pr. mail via sikker post.

Udvalget for Husmoderferie.

v/ Aktivitetsleder Leo B. Rasmussen

aktivitetsleder@husmoderferie.dk

Tlf. 29696232

Ansøgningsfrister

Efterårsferie i Lalandia:                21/09-20

Uge 7 i Lalandia:                            18/01-21

Påsken i Klinten, Faaborg:            05/03-21