Nyheder

Kære Familier og Kommuner/Krisecentre m.m.

Udvalget for Husmoderferie kan igen i år tilbyde udsatte enlige forsørgere med børn et ferietilbud i skolernes sommerferie
i Danland/Klinten Faaborg eller et ferietilbud i Lalandia, Rødby.

Gå ind på hjemmesiden/facebooksiden og få din kommune/sagsbehandler/krisecenter til at hjælpe dig med at:

udfylde og godkende ansøgningsskemaet inden fristen udløber den 06 juni 2022.

Ferien foregår:

(hold 1) Danland på Klinten, Fåborg fra lørdag d. 02/07 til lørdag d. 09/07-2022

(hold 2) Lalandia i Rødby fra lørdag d. 02/07 til torsdag d. 07/07

(hold 3) og Lalandia i Rødby fra torsdag d. 07/07 til tirsdag d. 12/07 -2022

Hver familier får selvfølgelig deres eget hus/lejlighed, og derfra kan I vælge, hvor meget fællesskab og netværk,
I både ønsker og har mulighed for – men formålet er at deltage i en netværksferie.

   I får mulighed for i mindre grupper, såvel familiegrupper som aldersgrupper, at deltage i forskellige aktiviteter
– men stadig i små grupper og samme grupper i løbet af dagen.

I får i de mindre familiegrupper tilknyttet en medarbejder, som følger og støtter jer under hele ferien, og støtter op om gode netværk og fællesskab.

I Danland/Klinten i Fåborg kommer I bl.a. på udflugt til Legoland, og i Lalandia i Rødby kommer I bl.a. på udflugt til Knuthenborg Safaripark.

I kan se ferieprogrammerne for både Klinten og Lalandia på Husmoderferie´s Facebook side
og her på Husmoderferie´s hjemmeside www.husmoderferie.dk fra fredag d. 24/6-2022

 På Udvalget for Husmoderferie`s vegne

Aktivitetsleder Leo B. Rasmussen – Tlf. 29696232 –  aktivitetsleder@husmoderferie.dk