Hvem er vi?

Medarbejderne

Forældre og børn står ofte med alvorlige sociale og psykiske udfordringer, hvor de har brug for at blive mødt af medarbejdere med solide pædagogiske kompetencer. Medarbejderne hjælper med at fastholde et ressourceorienteret perspektiv og gør brug af deres kendskab til at støtte mennesker med angst, vold, depression eller social isolation, etc. Forældrene oplever, at de professionelle skaber en tryg ramme, der sætter dem i stand til at gribe mulighederne i en aktiv ferie og for at bevæge sig ud i mødet med andre. Medarbejderne kan bibringe nye perspektiver og sparring på en fastlåst situation.

Kernen i medarbejdergruppen er professionelle ledere og pædagoger med lang erfaring i at møde mennesker i en vanskelig livssituation. Flere har deltaget i mange år, og alle har stærke kompetencer til at hjælpe forældre og børn. Det er med til at sikre et godt ferieophold og hjælper deltagerne i at holde fast i positive og fremadrettede handlinger og beslutninger. Medarbejderne har desuden et bredt register til at tackle vanskelige udfordringer, selv når de måtte opstå midt om natten.

Frivillige

  • Vi får hjælp fra tre forskellige slags frivillige
  • Lokale frivillige, som arrangerer konkrete aktiviteter som fodboldturnering eller svømmetræning.
  • Frivillige fra tidligere deltagere på Husmoderferie, der hjælper med sociale arrangementer, kaffe, hygge og praktisk hjælp.
  • Vi har også pædagog- eller socialrådgiver-studerende, som gerne vil træne og udvikle deres kompetencer i arbejdet med særligt udfordrede familier og børn.
"Vi kan se på krisecenteret, hvor stor en betydning deltagelse i netværksferie havde for familierne,
idet støtten til et ferieophold gjorde,
at familierne efter deltagelse i netværksferien fik fornyet mod og energi til at arbejde med deres udfordringer. "
Krisecentermedarbejder Kirsten

Centrale personer

Leo B. Rasmussen

Aktivitetsleder for Husmoderferie.
Leder af ferierne i Faaborg på Klinten
Pædagog/leder uddannet.
Certificeret international coach og supervisor.
Områdeleder for børn og unge gennem mange år.
Har arbejdet med udsatte familier og ferieturene i 40 år.

Goran Smailagic

Socialpædagog, kognitiv terapeut
og leder ferieturene i Lalandia.
Goran har arbejdet med udsatte voksne og deltaget i ferierne i mere end 15 år.

Pernille Frahm

Formand og har været frivillig i Husmoderferie
i knap ti år.
Pernille er lærer og har siddet i Folketinget
og Europa-Parlamentet.